بهترین کفش های هفته مد لندن (بهار و تابستان ۲۰۱۸)

کفش، به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های استایل هر فرد، اهمیت بسیاری دارد؛ به همین علت در طی هفته مد نیز، کفش ها به اندازه لباس‌های طراحی شده، مورد توجه قرار می گیرند. در ادامه، گزیده ای از بهترین کفش های ارائه شده در هفته مد لندن را برای بهار و تابستان ۲۰۱۸ می‌بینیم:

 

Christopher Kane 1 بهترین کفش های هفته مد لندن (بهار و تابستان ۲۰۱۸)

Christopher-Kane-1

Burberry 2 1 بهترین کفش های هفته مد لندن (بهار و تابستان ۲۰۱۸)

 

Burberry-2

Emilia Wickstead بهترین کفش های هفته مد لندن (بهار و تابستان ۲۰۱۸)

Emilia Wickstead

Emporio Armani بهترین کفش های هفته مد لندن (بهار و تابستان ۲۰۱۸)

Emporio Armani

Emporio Armani. 1 بهترین کفش های هفته مد لندن (بهار و تابستان ۲۰۱۸)

Emporio-Armani.-1

Emporio Armani 1 بهترین کفش های هفته مد لندن (بهار و تابستان ۲۰۱۸)

Emporio Armani

Molly Goddard بهترین کفش های هفته مد لندن (بهار و تابستان ۲۰۱۸)

Molly-Goddard

Erdem بهترین کفش های هفته مد لندن (بهار و تابستان ۲۰۱۸)

Erdem

peter pilotto بهترین کفش های هفته مد لندن (بهار و تابستان ۲۰۱۸)

peter pilotto

Topshop Unique بهترین کفش های هفته مد لندن (بهار و تابستان ۲۰۱۸)

Topshop-Unique

Preen by Thornton Bregazzi بهترین کفش های هفته مد لندن (بهار و تابستان ۲۰۱۸)

 

Preen-by-Thornton-Bregazzi

Preen by Thornton Bregazzi. بهترین کفش های هفته مد لندن (بهار و تابستان ۲۰۱۸)

Preen-by-Thornton-Bregazzi.