این المان عنوان دلخواه است.

در این ویدئو آموزشی قصد داریم به معرفی کاتر بپردازیم و به سوالات زیر پاسخ دهیم

1- کاتر چیست ؟

2- قسمت های مختلف کاتر کدام است ؟

3- طریقه شکستن و تعویض تیغه کاتر چگونه است ؟

4-  طریقه تیز کردن مداد کنته با کاتر چگونه است ؟

5- طریقه تیز کردن پاکن اتودی با کاتر چگونه است ؟