ژنتيك دانها گل فلورسنت توليد كردند

اولين گل فلورسنت در جهان در يك نمايشگاه گل در ايتاليا به نمايش گذاشته شد. توليدكنندگان آن اميدوارند كه اين پديده بتواند ديدگاه مثبتي نسبت به موجودات تغيير يافته ژنتيكي ايجاد كند.گل استكاني با نام علمي( Lisianthus luminoso) حاوي ژني از توتياي اقيانوس آرام است كه در واكنش به نور فرابنفش, نور سبزرنگي توليد ميكند. اين گياه در موسسه آزمايشگاهي گل و گياه در “سن رمو” توليد شده و به نظر ميرسد يكي از جاذبه هاي نمايشگاه گل “پسكيا” باشد كه بازديد كنندگان زيادي از سراسر اروپا را به خود جلب ميكند”محققان ابتدا پروتئين فلورسنت را از توتيا به اسطوخودوس و توتون منتقل كردند ولي رنگدانه هاي طبيعي آنها مانع بروز اين ژن شد.محققان اميدوارند ژن اين رنگدانه در نشان دادن ميزان سلامت گياه به كار رود, به طوري كه تغيير در ميزان نورزايي نمایشگر میزان نیاز گیاه به نور و آب باشد.

‫0/5 ‫(0 نظر)