سایتها و اپلیکیشن های  خوب هوش مصنوعی در زمینه طراحی چهره :

  • DALL-E 2 : DALL-E 2 یک مدل زبانی تولید تصویر از OpenAI است که می‌تواند تصاویری از متن توصیفی ایجاد کند. این مدل می‌تواند برای طراحی چهره‌های انسان، حیوانات، اشیا و سایر موارد استفاده شود.

 

  • Artbreeder: Artbreeder یک پلتفرم آنلاین برای ایجاد تصاویر و ویدئوهای ترکیبی است که از هوش مصنوعی استفاده می‌کند. این پلتفرم می‌تواند برای طراحی چهره‌های انسان، حیوانات، اشیا و سایر موارد استفاده شود.

 

  • DeepFaceLab: DeepFaceLab یک نرم‌افزار رایگان و منبع باز برای ایجاد تصاویر و ویدئوهای ترکیبی است که از هوش مصنوعی استفاده می‌کند. این نرم‌افزار می‌تواند برای طراحی چهره‌های انسان، حیوانات، اشیا و سایر موارد استفاده شود.

 

  • FaceApp: FaceApp یک برنامه تلفن همراه است که از هوش مصنوعی برای ویرایش تصاویر چهره استفاده می‌کند. این برنامه می‌تواند برای طراحی چهره‌های انسان، حیوانات، اشیا و سایر موارد استفاده شود.

 

  • MyHeritage: MyHeritage یک وب‌سایت و برنامه تلفن همراه است که از هوش مصنوعی برای ویرایش تصاویر چهره استفاده می‌کند. این وب‌سایت و برنامه می‌تواند برای طراحی چهره‌های انسان، حیوانات، اشیا و سایر موارد استفاده شود.
سفارش نقاشی چهره با قیمت ارزان