ویدئو آموزشی طراحی ابرو با تکنیک سیاه قلم :

هنرجوهای عزیز ، برای ترسیم ابرو با استفاده از خطوط دو سر نازک، طبق ویدئو و دستورالعمل زیر اقدام نمایید.

1. **شروع با خطوط اصلی**:

ابتدا با خطوط سبک و نازک شکل کلی ابرو را مشخص کنید. این خطوط باید نقطه شروع و پایان هر ابرو را نشان دهند.

2. **تعیین شکل ابرو**:

با استفاده از خطوط نازک، شکل ابرو را به دقت تعیین کنید. این شامل قسمت بالا، قسمت پایین و قسمت داخلی ابرو می‌شود.

3. **تیره‌تر کردن بخش‌های مشخص**:

با افزودن خطوط تیره‌تر در برخی بخش‌های مشخص از ابرو، می‌توانید حجم و عمق آن را بیشتر کنید و شکل طبیعی‌تری به آن ببخشید.

4. **درک تاریکی و روشنی**:

با استفاده از تاریکی و روشنی درست، می‌توانید احساس عمق و حجم در ابروها را بهبود بخشیده و آنها را زنده‌تر نشان دهید.

5. **تمرین و آزمایش مداوم**:

تکنیک‌های مذکور نیازمند تمرین مداوم هستند. با تمرین بیشتر و آزمایش با انواع خطوط و سایه‌ها، می‌توانید توانایی خود را در نقاشی ابرو با خطوط دو سرنازک بهبود بخشید.

ویدئو آموزشی طراحی ابرو با تکنیک سیاه قلم  - مدل اول :

ویدئو آموزشی طراحی ابرو با تکنیک سیاه قلم  - مدل دوم :