• کتاب آموزش گام به گام اصول طراحی اجسام و حیوانات

  کتاب آموزش گام به گام اصول طراحی اجسام و حیوانات

  (0)

  سرفصل و عناوین مهم کتاب : 

    ***  فصل 1 : شناخت ابزار طراحی   

  *** فصل 2 : آموزش ترسیم خطوط و سایه زنی : آموزش ترسیم صحیح خطوط آزاد ، ترسیم اشکال هندسی دوبعدی ، آموزش ترسیم اشکال هندسی سه بعدی ، آموزش ترسیم دایره و بیضی ، نحوه گرفتن مداد و تمرین سایه زنی ، آموزش ترسیم سایه زنی از کمرنگ به پر رنگ ( جدول کنتراست سایه) ، آموزش ترسیم سایه یکدست از پررنگ به کمرنگ (تنالیته)،آموزش ایجاد انواع بافتها

    *** فصل 3 :آموزش حجم سازی  : آموزش ترسیم مکعب ، . . .
 • کتاب آموزش گام به گام اصول طراحی چهره به زبان ساده

  کتاب آموزش گام به گام اصول طراحی چهره به زبان ساده

  (0)

  سرفصل کتاب آموزش گام به گام اصول طراحی چهره به زبان ساده :


  فصل ۱ : شناخت ابزار طراحی

  فصل ۲ : آموزش ترسیم خطوط و سایه زنی : آموزش ترسیم صحیح خطوط آزاد ، آموزش ترسیم اشکال هندسی دوبعدی ، آموزش ترسیم اشکال هندسی سه بعدی ، آموزش ترسیم دایره و بیضی، نحوه گرفتن مداد و تمرین سایه زنی،آموزش ترسیم سایه زنی از کمرنگ به پر رنگ ( جدول کنتراست سایه) ، آموزش ترسیم سایه یکدست از پررنگ به کمرنگ (تنالیته) ، آموزش ایجاد انواع بافت ها

  فصل ۳ : آموزش ترسیم خطوط با ارزش : آموزش ترسیم انواع خطوط دو سرنازک ، آموزش ترسیم مژه ، آموزش ترسیم ابرو ، تمرینات ترسیم ابرو

  فصل۴ : آموزش ترسیم چشم : آموزش ترسیم عنبیه چشم ، آموزش اصول ترسیم اولیه چشم ، آم . . .

 • کتاب آموزش گام به گام تکنیک سیاه قلم به سبک هایپر رئال

  کتاب آموزش گام به گام تکنیک سیاه قلم به سبک هایپر رئال

  (0)

  معرفی کتاب آموزش گام به گام تکنیک سیاه قلم به سبک هایپر رئال :

  • آشنایی با تکنیک سیاه قلم 
  • شناخت ابزار ، نحوه تیزکردن مدادکنته
  • آموزش کار با قلموها
  • سایه زنی کره با پودر زغال و قلموها و کنته
  • سایه زنی گیلاس با پودر زغ . . .