پنج قدم افراد موفق

افراد موفق : اکثر افراد در مقطعی از زندگی با چالش‌هایی روبه‌رو و تسلیم شده اند؛ در بین این افراد، هستند کسانی که به خود و باورهایشان اعتقاد داشته و دست از تلاش بر نداشته اند. طی کردن مسیر زندگی، کار آسانی نیست، اما با رعایت این راهکارها می‌توانی رویاهای خود را دنبال‌ کرده و…

با تنهایی‌ ات روبه رو شو

در هر رابطه ای و با هر سطح از صمیمت، ما به تنهایی احتیاج داریم. آدم ها همیشه به فضا احتیاج داشته اند و خواهند داشت و در رابطه‌های سالم، روبه‌رو شدن با تنهایی برای هر دو طرف با تمام سختی اش، بسیار لذت بخش و شفا بخش خواهد بود. همیشه بین ما و آدم‌ها…

1 2