آموزش نقاشی درخت :

در بخش اول و دوم از سری آموزش های طراحی درخت دو روش آموزش ترسیم درخت را یاد گرفتیم .در این ویدئو آموزشی قصد داریم یک روش دیگر آموزش طراحی درخت را با هم یاد بگیریم . با ما همراه باشید.